Mermer madeni, eski çağlardan bu yana kullanılan bir madendir. Oluşumu ise, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmesiyle oluşan bir bileşimdir. Bu bileşimin %90-98’i Kalsiyum karbonat olan CaCO3’ten meydana gelmektedir. Az oranda Magnezyum karbonat MgCO3 barındırır. CaCO3 kristalleri ile oluşan mermerlerde esas mineral “Kalsit” tir ve az miktarda feldspat, demiroksit, silis, silika, mika, organik maddeler ve fluorin bulunduğu […]